best website building software


Mijn Gaasterland is een (groeiende) groep mensen die duurzame initiatieven wil ontwikkelen en uitvoeren in de eigen leefomgeving. Pijlers daarbij zijn een duurzame toekomst en een betrokken samenleving. Op deze manier wil Mijn Gaasterland bijdragen aan de bewustwording van de samenleving dat duurzaamheid een belangrijk item is voor nu en voor de nabije toekomst.

Blijf op de hoogte van onze initiatieven. Volg Mijn Gaasterland op deze site of abonneer u op de nieuwsbrief.

Hieronder vindt u onze tot nu toe gerealiseerde activiteiten.

Gerealiseerde projecten:

GROENE LOPER BALK
Vrijdag 18 mei 2018 rolde Burgemeester Fred Veenstra de rode loper uit voor GROENE LOPER BALK. Een initiatief van een werkgroep van Mijn Gaasterland in nauwe samenwerking met Landschapsbeheer Friesland en de Gemeente de Fryske Marren. Het startpunt van deze drie nieuwe wandelroutes vindt u bij het routebord hoek Raadhuisstraat/Bogermanstraat in Balk. Langs de routes vindt u kunstwerken gemaakt door kunstenaars i.s.m. Kunstkring Gaasterland.

ZONNECOLLECTIEF MANEGE GAASTERLAND
Sinds 2014 is een eigen, groene energiecoöperatie in Gaasterland actief: Energie Coöperatie Gaasterland (ECG). De ECG wil samen met haar leden duurzame energie (elektra & gas) via ENERGIE. VAN ONS leveren en hierover zeggenschap wil hebben. De winst die hiermee gemaakt wordt vloeit via de ECG terug naar de dorpen en gemeenschappen in Gaasterland en omstreken. De winsten worden gebruikt voor duurzame of sociale projecten welke zelf door de leden van de ECG worden bepaald. (energiecooperatiegaasterland.frl)


Naast wederverkoper van energieleverancier ENERGIE.VAN ONS initiëren wij  lokale duurzame projecten. Het eerste is in mei 2018 gerealiseerd. Het plaatsen van 248 zonnepanelen op het dak van Manege Gaasterland in Harich. Buurtbewoners (volgens de Postcoderoos Regeling) nemen deel in dit zonnecollectief. Met een geschatte jaarlijkse opbrengst van 60.000 kWh worden 20 huishoudens volledig voorzien van groene stroom.  

FRUITBOMEN VOOR IEDEREEN

Een korte maar krachtige, duurzame droom werd in 2013 bij Mijn Gaasterland ingeleverd door Otze Folkertsma. Hij wilde graag fruit- en notenbomen in Gaasterland. "Fruit voor iedereen, om lekker van te snoepen", vertelde hij. Inderdaad een prachtig idee om in de dorpen en in openbaar groen fruitbomen te plaatsen. We kunnen dan laten zien dat we met zijn allen bezig zijn met de natuur en graag een Gaasterlands appeltje eten. Bedankt Otze en alle vrijwilligers voor het planten.

Dankzij steun van Gemeente De Fryske Marren zijn inmiddels een mooi aantal fruitbomen geplant in de openbare ruimte van: Nij America, Harich, Nijemirdum, Oudega, Kolderwolde, Wijckel, Elahuizen, Balk, Sondel en Sloten.

COLLECTIEVE INKOOP ZONNEPANELEN

In 2013 startte Mijn Gaasterland Groen met informatieronden langs alle dorpen van Gaasterland. Rond het thema 'groene' energie werden de meningen van bewoners gepeild om zo te komen tot een gefundeerd en breed draagvlak voor collectieve inkoop van bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers, isolatie en energie. Het mes zou zo mooi aan twee kanten snijden: prijsvoordeel dankzij gezamenlijke inkoop en een duurzaam Gaasterland, voor vandaag maar zeker voor morgen.


In 2014 werden de eerste plaatsingen van zonnepanelen volgend uit de collectieve inkoop actie gerealiseerd:


Harich- Ruigahuizen: 
Installatiebedrijf Reekers-Balk
12 projecten, 141 panelen


Balk-Sloten-Wijckel:
Installatiebedrijf Sinnetechnyk-Balk
12 projecten, 163 panelen
Installatiebedrijf Feenstra-Schettens
3 projecten, 68 panelen


In totaal: 27 projecten, 372 zonnepanelen. Geschat gerealiseerd vermogen circa 96.000 Wp, jaarlijkse opwekking van stroom circa 88.000 KWh.

MIJN DORPSTUIN-BALK
Binnen de vele initiatieven voor een duurzamere samenleving, hoort natuurlijk ook de (kritische) discussie rond ons voedsel en voedselproductie. Mijn Gaasterland had in 2014 de primeur voor de eerste dorpstuin in onze gemeente De Fryske Marren. Achter ’t Haske in Balk werd de achtertuin door enthousiaste vrijwilligers omgetoverd in een duurzame dorpstuin. Een tuin om samen heerlijk en eerlijk te moestuinieren.


Hardnekkig vandalisme deed de tuinclub helaas besluiten om dit project in 2016 te stoppen.

Inspirerend, stuur mij jullie nieuwsbrief

Ook meedoen?

Wilt u zich ook actief inzetten voor een duurzaam Gaasterland of heeft u suggesties voor nieuwe projecten? Laat het ons horen!

Mijn Gaasterland wordt ondersteund door de Fryske Marren.

Mijn Gaasterland en Energie Coöperatie Gaasterland worden gedragen door vrijwilligers, fungeren als intermediair en hebben geen enkel commercieel belang.